Mieszkania na wynajem

Mieszkania na wynajem

Mieszkania na wynajem

Kategoria: Komercyjne, Mieszkalne, Usługowe

Klient: Prywatny

Rok: 2021-2022

Status: Koncepcja wielobranżowa

Powierzchnia: 1200 m2

Wizualizacje: Sebastian Grochowski, Adrianna Manista

Architekci: Ligia Krajewska, Jakub Pstraś

Lokalizacja: śląskie, Zbrosławice

Istotnym aspektem, mającym wpływ na na sposób kształtowania bryły projektowanego budynku, jest kwestia zapewnienia odpowiednich warunków nasłonecznienia w pomieszczeniach mieszkalnych. Z uwagi na decyzję o kontynuacji orientacji budynku z zachowaniem kierunku zabudowy sąsiedniej, jak również decyzję o umieszczeniu części dziennych budynku od strony głównej ulicy, w mieszkaniach powstaje deficyt wymaganego czasu nasłonecznienia. Jako środek zaradczy zaproponowano modyfikację prostego kształtu elewacji północno-zachodniej, polegającą na załamaniu linii elewacji w ramach każdego mieszkania, odchylając ścianę z oknem w kierunku południowym, tym samym poprawiając warunki nasłonecznienia części dziennych mieszkań i zapewniając większą prywatność mieszkańcom.

 

 

Projektowany układ zakłada budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz garażowego wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu.

 

Budynek mieszkalny projektuje się jako kontynuację istniejącej tkanki urbanistycznej, sytuowany równolegle do ulicy Wolności, w nawiązaniu do istniejącego budynku wielorodzinnego na sąsiedniej działce. Projektowany budynek nawiązuje do sąsiada również skalą i geometrią dachu. W ramach realizacji zabudowy uzupełniającej projektuje się jednokondygnacyjny wolnostojący budynek garażu, z indywidualnymi boksami garażowymi dostępnymi z drogi wewnętrznej. Budynek garażu sytuuje się prostopadle do budynku mieszkalnego, w ostrej granicy działki. Budynek garażowy i mieszkalny stanowić będą spójny architektonicznie i materiałowo zespół.

 

Budynek mieszkalny projektuje się o trzech kondygnacjach nadziemnych, z których parter, otwiera się na dwie strony działki; część mieszcząca pas usług z dostępnem od strony ul. Wolności, w bliskim sąsiedztwie miejsc postojowych naziemnych oraz strefa wejściowa do mieszkań, zlokalizowana od strony ul. Żwirki i Wigury, ze zblokowaną strefą wejściową do klatek schodowych oraz wygodnym dostępem do pomieszczenia śmietnika. Wszystkie wejścia do budynku posiadają wnęki zadaszające.

 

Parter budynku tworzą głównie lokale usługowe z elastyczną możliwością wydzielenia maksymalnie 6 odrębnych lokali z dostępem od zewnątrz lub aranżacji większej przestrzeni komercyjnej. W przyziemiu wydzielono także pomieszczenie śmietnika oraz małe pomieszczenie techniczne.

Część mieszkalna, zlokalizowana na kondygnacjach + 1 i +2 zorganizowana jest wokół dwóch niezależnych klatek schodowych. Powtarzalny układ kondygnacji tworzą dwa typy mieszkań: jedno- i trzypokojowe, razem 12 sztuk. Mieszkania posiadają salony z aneksami kuchennymi otwierające się szerokim przeszkleniem w kierunku ul. Wolności. Z uwagi na nasłonecznienie mieszkań w częściach dziennych, elewacja budynku otrzymała ciekawą tektonikę, polegającą na regularnych odgięciach fragmentów ścian w kierunku południowym.

 

Układ elewacji budynku porządkują pasy okalającje bryłę; węższe pasy, kryjące stropy i parapety proponuje się z jednolitego materiału cementowego lub prefabrykatów betonowych, natomiast szersze pasy o fakturze pionowych pasów w kolorze oliwki, planuje się z drewna lub lameli metalowych – aluminiowych bądź stalowych. Całość dopełniają elementy w średnim odcieniu szarości tj. pas nad wejściami z przeznaczeniem na umieszczenie podświetlanych logotypów oraz stolarka okienna i drzwiowa.

 

Klatki schodowe części mieszkalnej proponuje się utrzymać spójne w charakterze z zewnętrzem budynku zarówno materiałowo jak i kolorystycznie. Balustrady i portale wejściowe do mieszkań projektuje się w odcieniu zieleni spójnym z wykończeniami elewacji. Posadzki planuje się z płytek lastriko z domieszką zielonego kruszywa. Biegi schodów prefabrykowane z betonu polerowanego. W wykończeniach ścian wewnętrznych planuje się uwidocznić budulec w formie bloczków silikatowych lub betonowych wykończonych farbą odporną na zabrudzenia.

 

Wnętrza mieszkań ukazywać mają strukturę budynku poprzez ujawnienie prefabrykatu stropu żelbetowego w sufitach oraz uwidocznienie bloczków w ścianach wewnętrznych. Wokół okna doświetlającego część dzienną planuje się wykonanie zabudowy w postaci fornirowanej ramy ukrywającej montaż okien oraz tworzącej niski parapet.

 

 

 

Sytuacja

Sytuacja

Rzut Parteru

Rzut Parteru

Rzut kondygnacji mieszkalnej

Rzut kondygnacji mieszkalnej

Rzut mieszkania A

Rzut mieszkania A

Rzut mieszkania B

Rzut mieszkania B